Japonès en vinyetes

Japonès en vinyetes

Edició en català

Llibre de text per a estudiantes autodidactes que comencen des de zero. S'hi incoulen infinitat d'exemples, quadres de gramàtica i de vocabulari, exercicis, llista bàsica de kanji, llista d'onomatopeies, etc.

Japonès en vinyetes

Japonès en vinyetes

Quadern d'exercicis

EDICIÓ EN CATALÀ. Aquest quadern d 'exercicis recull més de 150 activitats complementàries, dividides en sis blocs, que t'ajudaran a practicar i assimilar els continguts apresos amb Japonès en vinyetes.